politik

Byggstart för arena kan försenas

2:50 min

Byggstarten för den tänkta nya isarenan i Östersund kan komma att skjutas på framtiden. Det är folkpartisten Mats El Kott som överväger att överklaga beslutsprocessen.

Orsaken är oenighet kring det beslut som kommunfullmäktige föreslås fatta den 15 september. Den styrande majoriteten vill forcera beslutsprocessen för att kunna börja förarbeten redan i höst.

Men juristen och folkpartistiske kommunpolitikern Mats El Kott anser att kommunens förslag till beslut - där man bland annat delegerat ut rätten att upphandla markarbeten strider mot reglerna.

Mats El Kott säger att han överväger att överklaga ett sånt beslut till förvaltningsrätten och begära inhibition - alltså att beslutet inte får verkställas förrän domstolen sagt sitt.