näringsliv

Östersunds biogasanläggning till salu

1:33 min

Östersunds kommuns biogasanläggning i är på väg att säljas. Det finns en intresserad köpare, Scandinavian Biogas Fuel, som redan planerar att bygga en egen biogasfabrik i länet.

Nu handlar det om i sammanhanget rätt små mängder gas från Göviken, det är omkring 350 fordon som kan rulla varje år med energi därifrån. Men Erik Woode, Sverigechef för Scandinavian Biogas Fuel, menar att det är positivt för den biogasfabrik som de just nu arbetar med att kunna etablera i Östersund.

- I den förstudie vi nu arbetar med att kunna använda skogsavfall till biogas så kommer det här som en intressant komplettering, säger Erik Woode.

Stora mängder

Den stora satsning på en biogasfabrik med restprodukter från skogsindustrin som P4 Jämtland berättade om i vintras, skulle producera motsvarande 30 miljoner liter bensin per år, så att om Scandinavian Biogas Fuel nu kanske köper den redan befintliga anläggningen i Göviken kommer det alltså att påverka den totala volymen rätt lite.

Säljer gärna

Från Östersunds kommun ser man gärna att Gövikenanläggningen säljs, man har till exempel redan sett över detaljplanen vid Storsjön för att en köpare lättare ska kunna göra slag i saken. Men oavsett om Göviken säljs eller inte fortgår förstudien om en ny fabrik.

- Om vi inte får köpa anläggningen i Göviken påverkar det inte alls vårt arbete med en ny fabrik i länet, söger Erik Woode.

Export

Per Åsling är styrelseledamot i EkoNord Invest AB, som har köpt aktier för 10 miljoner i Scandinavian Biogas Fuel och han sa i februari att det här kan bli en sådan stor produkt att länet kan komma att kunna sälja gas på export.