Rättsväsendet

Regionplan får nobben

Högsta förvaltningsdomstolen river upp Östersunds kommuns beslut att gå ihop med två andra Norrlandskommuner och ett landsting i en ideell förening, som ska verka för att regionkommunen MittSverige bildas. 

Folkpartisten Mats el Kott överklagade beslutet för han ansåg att kommunen inte gjort tillräckligt för att allmänheten skulle få insyn i föreningens verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen ger, till skillnad från kammarrätten och dåvarande länsrätten, politikern rätt och konstaterar att kommunens beslut strider mot kommunallagen.