Stadstrafik

Städer tävlar i bussåkande

Lördag 17 september äger en buss-stadskamp mellan Östersund och Gävle rum. De två städerna har utmanat varandra i vilken som kan ha flest bussresenärer under dagen.

– Vi vill se vilken av städerna som under den utvalda dagen procentuellt ökar resandet med buss mest, säger Henrik Nyquist på Stadsbussarna. Det är Stadsbussarna som kör stadstrafiken i både Östersund och Gävle.

Alla de som visar upp sin bilnyckel för föraren får åka gratis på bussen.