Polishelikopter

"Helikoptern behövs mot grov brottslighet"

1:16 min

Rikspolisstyrelsens förslag att flytta polishelikoptern i Östersund till Malmö sågas av polisen i Västernorrland och Jämtland. "En flytt skulle få negativa effekter på arbetet mot organiserad brottslighet", säger länspolismästaren i Västernorrland.

Rikspolisstyrelsens förslag att flytta helikoptern har fått stark kritik av polisen i Västernorrland och Jämtland. Rikspolisstyrelsen i sin tur kritiserar hur polishelikoptrarna används ute i landet, det berättade P4 Jämtland under lördagen. Bland annat tycker styrelsen att enheterna ute i landet inte är klara över vid vilka händelser de ska sätta in helikoptern och inte.

Men Per Silverliden, som är länspolismästare i Västernorrland, säger att Östersundshelikoptern bland annat har använts i två stora brottshärvor på sistone.

– Både i det stora dopningsärendet Liquid och i hembränningsärendet Oden, har vi, med lyckosamma resultat, använt polishelikoptern, säger Per Silverliden.

I dag finns det sex polishelikoptrar i Sverige, en i Östersund, en i Boden, två i Stockholm och två i Göteborg. Rikspolisstyrelsen anser att en polishelikopter gör större nytta i Malmö än i Östersund i arbetet att bekämpa grov brottslighet.

Per Silverliden, som skrivit ett remiss-svar på flyttförslaget, tycker att polisen i stället för att flytta en helikopter borde verka för att få en till. Enligt honom skulle en flytt från Jämtland få stora negativa konsekvenser för kampen mot grov brottslighet i hela Mellannorrland.

– Ja, definitivt. Det blir ju betydligt hårdare prövningar, vilka prioriteringar som ska göras. Det är ju också så att om vi ska få hit en helikopter från Boden eller Stockholm, så är det ju ofta en dryg halv dags körtid hit, och sen kan de inte jobba mer än någon enstaka timme här innan de måste ha sin dygnsvila. Så närheten är väldigt viktig.

Besked om helikoptern i Östersund väntas under hösten.