säkerhet

Tre av fyra barn använder cykelhjälm

I Jämtlands län använder nästan 75 procent av barnen i åldrar mellan 8 och 15 år cykelhjälm. Det visar en undersökning som NTF gjort.

Det är betydligt mer än riket som helhet där mer än hälften av barnen i samma ålder inte använder hjälm när de cyklar.

Detta enligt en undersökning med observationer av nästan 13 000 barn som trafiksäkerhetsorganisationen NTF gjort i 45 kommuner i landet. Här i länet gjordes mätningen i Östersunds och Krokoms kommuner på 260 barn.

Forskning har visat att cykelhjälm kan minska antalet allvarliga skallskador vid cykelolyckor med hälften, enligt NTF och sedan 2005 är det lagkrav på att alla upp till 15 år ska använda cykelhjälm.