näringsliv

Luleå närmare vinna serverhalls-race

0:51 min

Det finns längre inga rättsliga hinder för att den stora dataserveranläggningen ska kunna byggas i Luleå. Det har varit en lång kamp mellan Östersund och Luleå för att få bygget. Nu väntar norrbottningarna bara på ett klart besked från själva företaget bakom. Det kommer bli ett ja, säger Matz Engman, vd för Luleå näringsliv.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar att den inte kommer att pröva om det är rätt ur miljösynpunkt att bygga serverhallarna på Porsön i Luleå. Det betyder ett steg närmare att serverhallarna byggs i Luleå och inte i Östersund.

Den privatperson som överklagat tidigare beslut att bygga där får alltså nej. I och med detta är tillståndet för serverhallarna nu i hamn. Beslutet får nämligen inte överklagas. Privatpersonen är orolig för att anläggningen ska störa fågellivet i ett Natura 2000-område i närheten, bland andra den tretåiga hackspetten.

Nu inväntas besked från det internationella IT-företaget som vill bygga där för att etableringen av tre jättestora data-serverhallar ska bli verklighet. Då kan bygget komma igång inom kort, enligt Luleå kommun. Tidigare har kommunalrådet Karl Petersen och Luleå näringsliv AB, utfäst att bygget kan komma igång så snart de formella stegen i proceduren är klara.