arbetsmiljö

Jordbrukare får bakläxa på arbetsmiljö

Det upptäcktes flera olycksrisker och brott mot regelverket när Arbetsmiljöverket för en tid sedan gjorde inspektion på ett jordbruk med anställda i Västjämtland.

Bland annat saknades förstahjälpen-utrustning i flera traktorer. Kraftöverföringsaxel mellan traktor och ett av redskapen som används var bristfälligt. Lyftanordningar vid en loge var inte besiktade och det saknades ledstång i trappen till logen.

Jordbruksföretaget ska senast den 7 oktober redovisa hur man åtgärdat bristerna.