Oviss framtid för fältarbetarna

Det är fortsatt ovisst hur det blir för fältarbetarna som jobbar med ungdomar i Östersunds kommun. Ett sparförslag är att halvera styrkan fältassistenter, från fyra till två, det skulle spara omkring 1 miljon kronor.

Kommunfullmäktige har fattat beslutat om att socialnämnden ska spara 8 miljoner kronor.

Fältarbetarna har vänt sig mot förslaget och nu ska socialnämnden titta över besparingarna en gång till innan slutgiltigt beslut fattas i oktober. Nämnden är inte enig om förslaget att spara på fältarbetsgruppen.

Tomas Spångberg som jobbar som fältarbetare menar att ungdomarna blir lidande av förslaget att minska personalen.

– Förutom att vi bara skulle bli två personer skulle vårt uppdrag också förändras, från att arbeta förebyggande till att bara åka ut på uppdrag av socialtjänsten, säger Tomas Spångberg vid fältarbetsgruppen.

Den bakomliggande tanken med det eventuellt förändrade uppdraget är att fältarbetarna ska jobba närmare personal inom socialtjänsten, enligt Dan Osterling som är chef för socialförvaltningen.

Det förebyggande arbetet som fältarbetsgruppen ägnar sig åt mest är inte kommunen skyldig att ha enligt lag och därför är det en verksamhet som nämnden anser att man delvis kan ta bort.

Övriga 7 miljoner av besparingarna föreslås man sprids över flera olika delar, bland annat föreslås kostnaderna för försörjningsstöd och ekonomiskt bidrag ska minskas med 2 miljoner nästa år, det ska bland annat ske genom att få fler i arbete, framförallt ungdomar.

Men sedan Dan Osterling och socialförvaltningen räknade på besparingsförslagen i våras så har mycket hänt när det gäller ekonomin, både nationellt och internationellt är prognoserna för nästa år osäkra.

Dan Osterling menar att det är svårt att förutspå hur utvecklingen ser ut nästa år.

– Vi gjorde den här prognosen i våras och sedan dess har mycket hänt när det gäller ekonomin, det är en osäker prognos för 2012, säger Dan Osterling.