regeringens budget

"Satsningarna är inte tillräckliga"

1:43 min

Det finns ett skriande behov av kompetent personal enligt länets och landets industri. Regeringens budget innehåller en satsning på 400 nya utbildningsplatser för ingenjörer. Men frågan är om det räcker.

Hans Ederwall, är VD på Attacus Power i Östersund som tillverkar reservkraftverk:

--Det är en absolut överlevnadsfråga. Om inte vi kan behålla och fylla på med den här kritiska kompetensen, så riskerar vi hela företagets fortlevnad. Så kompetens är en nyckelfråga, menar Hans Ederwall.

Idag presenterades budgetpropositionen av lokala politiker från Alliansen i Östersund. Men de hade inte mycket att berätta, då det fortfarande inte finns några siffror på hur stor del av statens budgetsatsningar som kommer att tillfalla länet. Men några saker som kan komma länet tillgodo är satsningar på infrastrukturen, det vill säga vägar och järnvägar, sänkt moms på restaurangmaten som ska ge fler ungdomar arbete, utökad bredbandsutbyggnad och ett arbetsmarknadspaket med bland annat bättre stöd till långtidsarbetslösa.

Att fyrahundra extra utbildningsplatser för ingenjörer förmodligen är en alldeles för låg siffra för att möta företagens skriande behov på högutbildad tekniskt kunnig arbetskraft är moderaternas Saila Quicklund väl medveten om:

--Det är ju en jätteutmaning. Där måste man ju också titta på vad vi kan göra här. Kan vi utbilda på vår nivå, så att säga, här i Östersund. Till exempel Mittuniversitetet. Vi har en del platser idag, och vi utökar dem nu. Men det behövs säkert ännu fler. Regeringen är medveten om problematiken, och nu har man angett en siffra, som man tror kan vara tillräcklig, men det måste utvärderas kontinuerligt, säger Saila Quicklund.