Friskvård

Kommunanställda vänder sjuktrend

1:22 min

För några år sedan toppade Krokoms kommun listan för de högsta sjuktalen bland kommunanställda i hela Sverige. Nu försöker kommunen vända på trenden, och har kommit en bit på väg.

Agneta Sunder har varit projektledare för att ta fram en ny modell för företagshälsovård i Krokoms kommun:

– Det har naturligtvis gått ut på att få ner sjuktalen inom Krokoms kommun. Men den andra delen har varit att försöka tänka nytt i de här frågorna. Det som har varit innovativt, och som vi har fått väldigt mycket genomslag kring nationellt, det är just att vi har försökt lyfta fram genusperspektiv på hälsa. Och det kommer sig från att när vi analyserade innan projektet, så såg vi att kvinnorna i Krokoms kommun är dubbelt så högt sjukskrivna än vad männen är. Trots det så lade vi mer resurser på att männen skulle bli friska och komma tillbaka till jobb, menar Agneta Sunder.

Slutspurt med friskvården
Projektet Pilotmodell för företagshälsovård inleddes 2009 och avslutas den sista september 2011. Man har jobbat aktivt med fyra olika delar i projektet. Rehabilitering för långtidssjukskrivna, rehabomställning för de som inte kan återgå till sitt jobb inom kommunen, Ledarstöd för alla chefer i kommunen och Hälsoombud på alla arbetsplatser. Siffrorna visar att Krokom är på rätt väg, sjuktalen minskar mer än i de flesta kommuner och skillnaden mellan män och kvinnor är mindre nu. Agneta Sunder igen:

– Naturligtvis är det här något som man måste prata om hela tiden. Vi har nått en liten bit på väg, men vi är långt ifrån framme. Det önskade resultatet är ju naturligtvis det att vi är så pass medvetna så att vi ger lika mycket resurser till kvinnor och till män både vad det gäller hälsa på arbetsplatsen men också vad det gäller att komma tillbaka till arbetet. Där är vi inte än, utan det gäller att jobba vidare och att analysera hela tiden, säger Agneta Sunder.