miljö

Lerutsläpp i Åresjön utreds

Idag, torsdag ska Östersunds tingsrätt utreda om det var ett miljöbrott som låg bakom det stora lerutsläppet i Åresjön 2006.

Efter att en stor del av sjön blivit slamfärgad sa kommunen att de skulle ställa krav på exploatörerna för att förhindra utsläppen, men under en regnig helg år 2006 skedde ett stort utsläpp från ett bygge i Tegefjäll.