brott och straff

Poliser misstänks för tjänstefel

Några poliser i länet kan ha begått tjänstefel och nu inleder åklagarmyndighetens enhet för polismål en förundersökning.

I början av september gjorde poliserna en husrannsakan i länet där de också tog gods i beslag. Men frågan är om de hade tillräckliga skäl att gå in i byggnaden och ta med sig gods därifrån.

Inom två veckor kommer åklagaren att veta ifall förundersökningen ska fortsätta eller läggas ner.