Kvinnojouren

Osäker framtid för kvinnojouren

Kvinnojouren i Östersund, som är den enda kvinnojour som finns i länet, riskerar att läggas ner i brist på pengar. Nu ska politiker i länets alla kommuner träffas för att besluta om hur pengarna ska fördelas.

Bakgrunden är att det finns planer på att kommunerna själva ska ta över delar av kvinnojourens verksamhet och på så vis få större delen av statsbidraget.

Karin Näsmark (S) socialnämndens ordförande i Strömsund tror inte på den idén.

Hon säger att kommunernas verksamhet handlar mer om förebyggande arbete och Kvinnojourens arbete är mer konkret med att stödja kvinnor som utsatts för våld och att båda behövs.

– För mig är det självklart att Kvinnojouren måste finnas kvar. Kommunerna kan inte fixa den verksamheten själva, säger Karin Näsmark.

Den sjunde oktober ska alla ordförande i socialnämnder i länets åtta kommuner samlas för att få information och kunna fatta ett politiskt beslut om hur pengarna ska fördelas. Man kan också diskutera större kommunala anslag.

– Vi som är ordförande i nämnderna måste skaffa oss mer information men det är ju bråttom att ta ett beslut, säger Karin Näsmark.