Skollagen

Kommunen backar om skolskjuts i Kövra

1:37 min

Den nya skollagen ger friskoleelever rätt att få skolskjuts betald av kommunen. I Bergs kommun, tvingas kommunen nu backa.från sitt beslut att vägra friskoleelever att åka med skolbussen. Karin Flodin är barn- och utbildningschef i Bergs kommun.

– I vårt fall, i Bergs kommun, har vi en byskola som ligger på vägen dit eleverna skulle ha anvisats, och därför står vi för skolskjutsen dit också, säger Karin Flodin.

Innan den nya skollagen trädde i kraft valde Bergs kommun att inte ordna skolskjuts, eller betala för de elever som valt Kövra byskola framför någon av kommunens egna skolor. Karin Flodin förklarar varför:

– Vi ansåg att vi inte har råd i kommunen att göra mer än vad lagen stipulerar. I det här fallet handlar det om 120 - 150 000 kronor i fördyring för kommunen.

Lag sedan juli

Tidigare har kommunen inte varit skyldig att ordna och betala för skolskjuts om eleven valt en annan skola än den anvisade. Men från och med den nya skollagens införande den första juli i år, så är det så att om det inte blir krångligare eller dyrare än om eleven gått i den anvisade skolan, så ska kommunen även ordna skolskjuts i de fallen.

Det innebär att om man kan bevisa att det inte blir dyrare än om de hade valt den anvisade kommunala skolan så är kommunen skyldig att anordna och betala för skolskjutsen.

Byskolan startade 2009

Kövra byskola, som blev en friskola för två år sedan, ligger på vägen mellan elevernas bostad och den anvisade kommunala skolan. När friskolan startade 2009 så vägrade kommunen att ordna skolskjutsar för Kövras elever, vilket ledde till att under en tid åkte halvtomma kommunala taxibilar förbi elever från Kövras byskola, som fick vänta på en egen taxibil. Och då valde skolan att betala för de extra taxiskjutsarna, för att inte belasta föräldrarna. En utgift på ungefär 150 tusen kronor per år. Per-Olof Larsson är rektor på skolan, och förklarar varför:

– Nånstans hade vi på känn att så småningom kommer det här att lösa sig, och att Kövra byskolas barn och deras föräldrar skulle betala för skolskjutsen, när ingen annan behöver göra det kändes orimligt, menar P-O Larsson.

"Skulle kunna vara tydligare"

Han tycker dock att även den nya skollagen är för tamt skriven när det gäller skolskjutsarna:

– Den skulle kunna vara tydligare. När jag fick den så tänkte jag att här finns det ju utrymme för tolkningar, och att det kan bli långa och tråkiga diskussioner. Så visst skulle den kunna vara tydligare, det tycker jag, avslutar rektorn på Kövra byskola, P-O Larsson.