arbetsmiljö

Ragundaförskola under luppen

Skolinspektionen vill att Ragunda kommun yttrar sig om anmälda brister i miljön på en förskola i kommunen.

Enligt en anmälan till inspektionen ska det finnas brister i rutiner, utrustning och arbetsmiljö på förskolan

Bland annat så befann sig barnen under våren ofta i lokaler i förskolans källare trots att det var känt att utrymmena var drabbade av mögel.

Skolinspektionen vill därför att kommunen redogör för hur man hanterat det som tas upp i anmälan.