läkemedelskostnad

Oroas över hamstring av läkemedel

1:39 min

Regeringen har aviserat att högkostnadsskyddet ska höjas för både läkarbesök och mediciner efter nyår. På apoteken är man oroliga för att folk ska börja hamstra läkemedel. Lotta Frisk är chef för Apoteket Gripen i centrala Sundsvall.

Regeringen har avsierat att högkostandsskyddet ska höjas för både läkarbesök och mediciner.

Det innebär att medicinerna från och med årsskiftet kan bli 400 kronor dyrare per år.

Och på apoteken är man oroliga för att folk ska börja hamstra läkemedel.

- Vi börjar redan märka att kunderna pratar om det här. Och ju närmare jul vi kommer desto fler tror jag kommer att vilja köpa på sig medicin. Dels för att de är rädda för att medicinen ska ta slut men också för att de tänker att högkostnadskortet börjar om vid nyår.

- Men högkostandskortet löper inte från ett årskifte till ett annat, det kan ta slut när som helst, så det finns egentligen ingen anledning att vara orolig, säger, Lotta Frisk, chef för Apoteket Gripen i centrala Sundsvall.

De nuvarande reglerna för högkostandsskydd har inte ändrats sedan slutet av 1990-talet.

Men enligt ett förslag så ska nu högkostnadsskyddet för läkemedel höjas från från 1 800 till 2 200 kronor vid årsskiftet.