Polisiärt

Klottervåg drabbade Östersund

I helgen har det klottrats på flera håll i Östersund. Bland annat från Fyrvallaområdet har polisen fått in en anmälan om ganska omfattande skadegörelse.

Garagebyggnader och sporthallen på området har sprutats med ett antal bokstäver som täcker uppemot en kvadratmeter styck.

Polisen tror att de vet vilka som ligger bakom klottret.