Demografi

Snabbt åldrande befolkning i länet

Antalet svenskar över 80 år kommer att öka kraftigt, vilket inte minst innebär stora utmaningar för äldreomsorgen. Här i länet kommer antalet äldre i två kommuner - Östersund och Krokom, att öka med över 25 procent redan de närmaste tio åren.

Behovet av äldreomsorg ökar allra mest i Krokom, där gruppen över 80 år beräknas ha ökat med hela 76 procent till år 2035.

Det visar en analys som banken SEB gjort, baserat på Statistiska centralbyråns, SCB:s, statistik.