P4 Jämtland kollar - Skolan

Elevernas val - dålig luft eller kallt

1:12 min

Luften på Palmcrantzskolan i Östersund är så dålig att man måste öppna dörrar och fönster för att släppa in luft. William Stenvall Zetterström, Linn Rulander och Denise Wiklund går i ettan på Vård och omsorgsprogrammet och har tröttnat på att frysa

– Jag tycker att det är sjukt att man ska behöva sitta och frysa på lektioner. Man får inte den arbetsro man vill ha, kan inte koncentrera sig. Det blir väldigt jobbigt, och jag tycker det är dåligt att de inte kan göra någonting åt det, menar Denise Wiklund.

– Vår handledare säger att på vintrarna brukar de få ha filtar i fönstren för att det inte ska blåsa in, berättar Linn Rulander.

När vi sitter i klassrummet och spelar in intervjun, hörs ventilationen tydligt i bakgrunden, men Denise Wiklund menar att den inte räcker till:

– Det är så litet klassrum och vi är 28 elever, så det blir ju kvavt efter ett tag.

William Stenvall Zetterström tror inte att vuxna ute i arbetslivet skulle acceptera en arbetsmiljö

med dålig ventilation:

– Nej, jag tror inte att de hade accepterat det. Det hade nog varit strejk och sådant där, som det brukar vara när vuxna inte får som de vill. William berättar också att eleverna på skolan har klagat över sin arbetsmilö:

– Ja, vi har varit på möten med skolledningen. De säger att det går inte att göra någonting åt, för det är för dyrt.

Håkan Karlsson är biträdande förbundschef för Jämtlands gymnasium, och han håller med eleverna vid Palmcrantzskolan i deras kritik:

– Självklart är det så att det inte är en acceptabel miljö för våra elever och för vår personal att ha det så på skolan, utan vi ser ju naturligtvis att vi ska ha en fullgod ventilation och man ska inte behöva hantera det genom att öppna eller stänga dörrar så att man får luft i det arbetsrum som man befinner sig i.

Vi kommer i det här fallet att föra fram den kritik som är, och vi förutsätter att fastighetsägaren tar tag i det här omedelbart, säger Håkan Karlsson.

Problemet med dålig ventilation i Palmcrantzskolan är inget nytt problem, vilket Håkan Karlsson är väl medveten om:

– Överhuvudtaget i kommunala lokaler så har vi en ständig diskussion om både värme och ventilation. Vi ska som sagt ha en diskussion med fastighetsägaren om det här.

Håkan Karlsson lovar att ta kontakt med fastighetsägaren, som i det här fallet är Östersunds kommun, redan under samma dag som jag pratat med honom, det vill säga fredag eftermiddag den 14 oktober.

Fråga