Arbetsmiljö

Arbetsgivare riskerar åtal

En arbetsgivare vid ett byggföretag i länet misstänks för arbetsmiljöbrott. Anledningen är att två anställda inte har genomgått kontinuerliga läkarundersökningar i samband med att de hanterat ett kemiskt farligt byggmaterial - vilket Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver.

Arbetsmiljöverket upptäckte bristerna vid en inspektion av en byggarbetsplats i somras och ärendet är nu överlämnat till en åklagare.