P4 Jämtland kollar

Luftkvalitén mäts i klassrum

1:34 min

På gymnasiet Palmcrantzskolan i Östersund får elever sitta i klassrummet och frysa eftersom ventilationen är så dålig att fönstren måste stå öppna under lektionstid. Nu har kommunen mätt luftkvalitén - men mätningen måste göras om.

Denise Wiklund är elev på vård- och omsorgsprogrammet:

– Jag tycker att det är sjukt att man ska behöva sitta och frysa på lektionerna. Det blir väldigt jobbigt och jag tycker att det är dåligt att de inte kan göra någonting åt det.

Arbetsmiljön på skolorna ligger under Arbetsmiljöverkets regelverk. Kerstin Flod jobbar som arbetsmiljöinspektör i Östersund.

– Gången är att om det finns ett arbetsmiljöproblem på skolan då ska man ta upp det med arbetsgivaren först. Det borde bli rektorn. Sedan går det till Östersunds kommun eller någon annan huvudman. Kommer man inte vidare där då går man till sitt skyddsombud. Om det då inte löser sig kan vi komma in, säger Kerstin Flod på Arbetsmiljöverket.

Håkan Karlsson, biträdande förbundschef inom Jämtlands gymnasieförbund, känner till problemet med ventilationen vid Palmcrantzskolan har tagit upp det med fastighetsägaren som är Östersunds kmmun.

Under måndagen har Östersunds kommun har mätt värdena för inomhusluft i det aktuella klassrummet på Palmcrantzskolan och hävdar att ventilationen, som är anpassad för 32 elever i klassrummet, är fullt tillräcklig. Men vid mätningen fanns det bara sju elever i klassrummet och därför kommer mätningen att göras om vid ett senare tillfälle när det sitter fler elever i klassrummet.