säkerhet

Fjällsäkerhetsrådet får nya medlemmar

Konsumentverket och Fjälledareföreningen ska i fortsättningen ha representanter i Fjällsäkerhetsrådet.

Rådet skriver i ett pressmeddelande att tillskotten kommit med "för att möta framtidens krav och som ett led i en pågående modernisering av arbetsformerna".

Fjällsäkerhetsrådet ligger under Naturvårdsverket och jobbar bland annat med att förebygga olyckor i fjällen genom information och utbildning. Till exempel brukar rådet ge ut lavinprognoser under vintern tillsammans med SMHI.