kultur

Nytt hopp för den hotade fjällnära kon

Den fjällnära kon är hotad men samtidigt den minst förädlade av våra nordiska lantraser och dagens djur härstammar från tre gårdar i Jämtland, Härjedalen och Lappland.

I dag finns drygt 400 registrerade djur i den genbank som är en grund för att bevara arten för framtiden. För att nu ytterligare säkra rasen tar Nordens Ark i Bohuslän in fem kor och en tjur i sin ekopark.

Utmärkande för de fjällnära korna är att de är småväxta och väl anpassade till ett relativt magert skogsbete. Tack vare sin lätta vikt på 250 till 350 kg passar de utmärkt som betesdjur på värdefulla och känsliga naturbetesmarke