politik

Länsmoderater "nej till regionerna"

Nu har moderaterna i länet tagit ställning i regionfrågan. De säger nej till regionbildning under den här mandatperioden. För lite fakta för att ta ställning, enligt länsordföranden Saila Quicklund.

Orsaken uppges vara att det finns för lite information och för knapphändiga konsekvensanalyser och dåliga faktaunderlag för att ta ställning i frågan.

- Länsinvånarna är oroliga för en sammaslagning och vad det betyder för vården och skatterna. Vi tycker helt enkelt att det krävs mer fakta innan vi bestämmer var Jämtland och Härjedalen ska ta vägen i framtiden, säger länets moderata riksdagsledamot, Saila Quicklund