P4 Jämtland kollar - Skolan

Ope skola kämpar för att finnas kvar

1:42 min

Skolan har varit hotad förr och nu kämpar föräldrar vid Ope skola återigen för att rädda sin skola. Men i Östersunds kommun går för mycket av skolpengen till lokalhyror i stället för till undervisningen.

Det är höga kostnader för skollokaler i hela Östersunds kommun som gör att Ope skola utanför Östersund föreslås läggas ner. Den har nära till andra skolor med få elever och därför anser barn- och utbildningsnämnden att det är det bästa alternativet, då det är relativt enkelt för barnen att flytta till exempel till Ängsmoskolan i Torvalla.

För många skolor
Björn Sandahl, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Östersund säger att det generellt finns för många skolor och för många kvadratmeter per elev i kommunen.

– Vissa har fullt men allt för många har tappat för mycket elever till de privata skolorna och då går det inte att ha kvar alla lokaler. Vi har gjort en prognos till 2011 och det är så här det ser ut, säger han.

Mjuka frågor
Föreningen Ope skolas vänner tycker att man ser för mycket till kvadratemeter och för lite till de mjuka värdena i frågan.

– Skolan är populär och det finns en kö till skolan, den behövs i vår bygd, säger Mikael Ellebrink, ordförande i Ope skolas vänner.

Pengar
I Östersund lägger man totalt 88200 kronor per elev och år, varav 40400 går till undervisning. I genomsnitt i övriga landet är siffran 85900 varav 43700 undervisning. Skillnaden förklarar Björn Sandahl med att lokaerna kostar för mycket och att kan man skära ned den posten så kommer mer pengar att gå till undervisning.