Skolan

Berg uppmärksammas för sin skolmat

Bergs kommun har de senaste två åren fått mycket uppmärksamhet på grund sin vällagade skolmat. En av de drivande är kökschefen Johan Andersson som också har fått utmärkelser för sitt inspirerande arbete.