fritid

Första översyn av Storsjöbadets skador

Idag håller det fuktskadade Storsjöbadet i Östersund stängt, kommunen ska göra tester för att se hur mycket skador det är i tätskiktet i den nyare delen - där barnbassänger och rutchkanor finns.

Utredningen av skadornas totala omfattning pågår fortfarande, det företag som byggde den nya delen kommer också att åtgärda felen som uppstått.

– Byggföretaget (Treab) kommer att stå för de byggfel som de har gjort men hur mycket det handlar om i pengar är oklart ännu, säger Bertil Åsén projektledare kommunledningsförvaltningen.

Det var i somras som man upptäckte allvarliga fel i konstruktionen som gör att fukt tränger in i väggarna