skolan

Medborgarförslag att rädda Ope skola

Till barn- och utbildningsnämndens nästa möte i Östersund har föreningen Opeskolans vänner lämnat in ett medborgarförslag om att både skolan och förskolan ska räddas.

Dessutom har man ställt ett antal frågor till nämnden. Bland annat om vilka besparingar en nedläggning kan ge och om man har sett till hur många elever som i så fall kan komma att flytta till privata skolor.

Nämnden sammanträder nu på onsdag.