sjukvård

Anmäla händelser själv inte effektivt

Jämtlands läns landsting bör införa en ny metod för att upptäcka skador inom vården. Det tycker Socialstyrelsen.

Som det är i dag så anmäler personalen själv olika avvikelser varefter de händer, men styrelsen rekommenderar en metod där man systematiskt går igenom utvalda journaler. Den metoden anses vara mer effektiv för att upptäcka vårdskador.

Flera landsting i Sverige har börjat med den metoden, men tio har inte gjort det. Av dem är det fem stycken som inte heller planerar att göra det, däribland Jämtlands län.