hushåll/säkerhet

Pelletsrum kan vara dödsfälla

1:19 min

Hundratusentals villaägare i landet värmer sina hus med pellets, men nu varnar forskare för lagring av pellets. Det har inträffat flera dödsfall utomlands under dom senaste åren, när människor gått in i slutna utrymmen där pellets lagras. Forskaren och yrkeshygienikern Urban Svedberg förklarar

Faran uppstår när pelletsen förvaras i förråd som saknar ventilation. Förråd som kan användas vid så kallad bulkleverans, där pelletsen levereras via lastbil och sugs in i förrådet.

Vad som händer är att det sker en oxidering då syret reagerar på fetter och andra ämnen som finns i trämaterialet bildas giftigt kolmonoxid. Urban Svedberg som skrivit en rapport i ämnet säger att medvetenheten kring problemet är liten.

Arbetsmiljöverket har under de senaste åren inspekterat anläggningar i hela landet som tillverkar eller eldar med dammande bränslen, där risken för explosioner är hög. 70 procent av de 100 besökta anläggningarna hade brister i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete, varav hälften så stora att det ledde till åtalsanmälningar.

- Det är en ovanligt stor andel av de besökta arbetsställena som anmälts till åklagare, säger Michael Nilsson, projektledare för tillsynsinsatsen. Men så handlar det också om farliga arbetsmiljöer, som om olyckan är framme kan leda till omfattande person- och materiella skador.