Sjukvård

Hjärtsjukvård får kritik

Landstinget i Jämtland uppmanas nu av Socialstyrelsen att skärpa och bättra sina rutiner för uppföljning och utskrivning av hjärtpatienter som behandlats på Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

En kvinnlig hjärtpatient hade stora problem i kontakten med sjukvården i länet när hon hemkommen efter operation i Umeå, drabbades av hjärtflimmer.

Läkaren klarade inte språket
Först efter flera kontakter med sjukvården blev hon inlagd för behandling vid länssjukhuset i Östersund och fick den hjälp hon behövde.

Det framgår av en Lex Maria-anmälan.

Socialstyrelsen konstaterar att bristerna i fallet bland annat berodde på bristande svenska-kunskaper och kunskaper i landstingets journalsystem hos en vikarierande distriktsläkare som kvinnan först var i kontakt med. Socialstyrelsen listar också en rad andra brister i ärendet.