Utbildning

Krokoms kommun köper Torsta

Krokoms kommun köper Torsta och Rösta-skolorna i Ås av landstinget för 27,5 miljoner kronor. Framtiden för Åsbygdens naturbruksgymnasium verkar därmed tryggad.

- Vi är glada över att ha kommit överens  Det här ger förutsättningar för att vi, tillsammans med Jämtlands Gymnasieförbund, Regionförbundet Jämtlands län och företrädare för de Gröna näringarna ska kunna fortsätta arbetet med att skapa ett Grönt centrum i Ås.

Formella beslut återstår
Det säger Krokoms kommunalråd Maria Söderberg (C) efter uppgörelsen på tisdagen.

En förutsättning är nu först att kommunfullmäktige och landstinget beslutar om köpet.

Arbetet med att säkerställa att Jämtlands län framöver ska ha högklassiga utbildningar inom jord- och skogsbruk går nu vidare. Mer än var femte sysselsatt i länet arbetar direkt eller indirekt inom de gröna näringarna. Dessutom finns en stor utvecklingspotential, inte minst på energiområdet, enligt de inblandade.

Alla nöjda och glada
Landstingsrådet Harriet Jorderud (S) är nöjd med överenskommelsen:

– Vi är också nöjda med att utbildningarna nu kan leva vidare och att landstinget, genom Regionförbundet Jämtlands län, även i fortsättningen kommer att vara delaktiga i utbildningarna och det Gröna Centrum som kommer att bildas. I och med förvärvet av Torsta har ett viktigt steg tagits i arbetet med att skapa ett aktivt grönt centrum i Ås.

- - Vi går nu vidare med att förverkliga planerna på det gröna utvecklingscentrum som utredaren Olof Karlander har utarbetat. Med attraktiva utbildningar inom de gröna näringarna som grund kan vi förhoppningsvis motivera organisationer, myndigheter och företag inom området att också etablera sig här, avslutar Maria Söderberg.