Arbetsliv

Mindre bidrag - utan konkret alternativ

1:18 min

Minska socialbidraget med två miljoner kronor under nästa år i Östersunds kommun. Istället för att betala ut socialbidrag vill kommunen få ungdomar i arbete. Men några nya åtgärder för att det ska bli verklighet finns inte.

Socialnämnden ska spara åtta miljoner kronor nästa år. Det har P4 Jämtland rapporterat om tidigare. Exempelvis ska Fältarbetsgruppen i Östersunds kommun halveras. En annan effekt av besparingarna är att kommunen ska försöka få ner socialbidraget med två miljoner kronor. Tanken är att exempelvis ungdomar ska komma i arbete istället, och det i en kommun där ungdomsarbetslösheten redan är hög.

– Det är svårt att få jobb i Östersund, dåligt med jobb helt enkelt, säger Tobias Dahlberg, som är 20 år och lever på försörjningsstöd.

Även 20-åriga Maj Bohlin tycker att det är svårt att få jobb i Östersund.

– Arbetsgivare frågar efter erfarenhet. Men det har inte jag eftersom att jag gick ut skolan precis, säger hon.

Beslut trots sämre konjunktur

Stefan Konradsson är socialnämndens ordförande i Östersunds kommun, och han säger att när förslaget om att minska försörjningsstödet kom på tal var konjunkturen på uppåtgående.

– En majoritet av de som har försörjningsstöd har det på grund av arbetslöshet. Därför är det rimligt att tro att om arbetslösheten går ner kommer försörjningsstödet att minska, säger han.

Men nu har konjunkturen minst sagt tappat fart och det är lite av en kris runt om i världen. Trots det kommer förslaget att klubbas igenom

– Ja, det kommer vi absolut att göra, säger han.

Inga nya åtgärder

Förslaget kommer med all sannolikhet att bli verklighet. Men några nya åtgärder för att få folk i arbete har inte kommunen.

Stefan Konradsson säger istället att det ligger på Arbetsförmedlingens bord.

– Om Arbetsförmedlingen eller någon annan drar igång ett projekt där vi kan vara delaktiga ska vi naturligtvis vara det, säger han.

Stefan Konradsson tillägger att alla som är i behov av socialbidrag kommer att få det även i framtiden.