rovdjur

Tossåsenvargen flyttades igen

Nu har flyttlasset gått igen för den så kallade Tåssåsenvargen, en hona med finsk-ryskt ursprung som i våras flyttades från Tåssåsens samebys betesmarker till Örebro län.

I söndags flyttade Naturvårdsverket varghonan och en hane som varit i sällskap med henne, från parets revir i norra Dalarna till en hemlig plats längre söderut i landet.

Varghonan bedöms som viktig för den inavlade svenska vargstammen, men måste flyttas igen eftersom hon den här gången etablerat sig inom Idres renskötselområde.