Vård

Sena avbokningar ger långa vårdköer

Idag har Östersunds sjukhus 1 000 patienter som väntat för länge på att få en tid och 700 patienter som redan borde ha fått påbörjat sin behandling.

– En stor bov i dramat är just alla uteblivna och sent avbokade besök. Om alla patienter kom i tid eller avbokade minst ett par dagar i förväg så skulle vi inte ha några köer, säger Marie Norlén som är verksamhetsutvecklingsstrateg.

Under två veckor i höstas gjorde landstinget en kartläggning av sent avbokade och uteblivna besök på barn och kvinna avdelningen. Undersökningen visade att 7 procent av tiderna gick till spillo.

På ögonmottagningen är det inte mycket bättre, ibland infinner sig inte en av tre patienter. Oftast avbokas tiden samma dag och då blir det svårt att boka in nya patienter med så kort varsel.

– För att följa lagen om vårdgaranti så måste vi ge patienterna vård inom en viss tid. Därför är vi tvungna att snabbt fixa fram nya tider till de patienter som avbokar eller inte dyker upp. Det innebär att de andra patienterna i kön får vänta ännu längre för att få komma till oss, skriver Cathrine Thand, enhetschef på ögonmottagningen i ett pressmeddelande.