Fritid Östersund

Osäkert om arenabeslut

I dag ska kommunfullmäktige i Östersund, enligt plan, ta slutgiltigt beslut om utformning av och byggstart för den nya multiarenan. Men frågan är om det kommer till något avgörande idag vid sammanträdet som inleds i eftermiddag.

Senaste frågetecknen kring bland annat den stora kartellrazzian och utredningen som Konkurrensverket gör mot flera byggföretag om misstänkt kartellbildning i samband med tidigare byggupphandlingar i Östersund anses av vissa kasta skuggor även över den här frågan.

Diskussionerna och missnöjet bland idrottsföreningar över blivande hyresnivåer för klubbarnas egna så kallade hemvist, deras egna, reserverade omklädningsrum i arenan bidrar också till osäkerheten.

Om en tredjedel av ledamöterna röstar för återremiss av ärendet så blir det inget beslut i dag.