Utbildning

Föräldrar anmäler Östersunds kommun

Östersunds kommun anmäls till skolinspektionen för att inte ha gett en elev tillräckligt med stöd.

Det är föräldrar till en pojke som går i femman som anmält kommunen, de anser inte att deras barn har fått den hjälp han behöver under sin skoltid.

Han har lässvårigheter och har inte nått målen för respektive årskurs.

Föräldrarna skriver att skolan inte har satt in tillräckliga resurser trots att pojkens problem är välkända och utredda.

Föräldrarna skriver i sin anmälan att de är oroliga för sin sons framtid och att pojkens självförtroende blivit sämre av att inte klara av skolan.

Östersunds kommun ska nu redogöra för skolinspektionen vad de anser att de gjort för pojken och vad de kommer att göra.