näringsliv

Kartellutredning går framåt

Utredningen om den misstänka kartellbildningen mellan åtta byggföretag i länet går framåt. Det är oklart hur lång tid utredningen kommer ta enligt Anne Vadasz-Nilsson på Konkurrensverket

Hittills har konkurrensverket gått igenom alla fysiska papper och idag  börjar de se närmare på allt digitalt material som finns i företagens datorer.

– Det är ett mödosamt jobb och tar absolut längst tid i en sådan här utredning, säger Anne Vadasz-Nilsson som är avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör på Konkurrensverket.

Hon säger också att det är svårt att veta när utredningen är klar.

– Det beror på hur mycket vi hittar, säger hon.