Föreslår ny vårdform i psykiatrin

Regeringens psykiatrisamordnare Anders Milton kommer att föreslå en ny vårdform mellan sluten- och öppenvård inom psykiatrin.

Det säger han i en intervju för Sydsvenska dagbladet, men vill inte avslöja hur denna vårdform ska se ut, och vad den ska innehålla.

Anders Milton varnar kommuner och landsting som inte tar sitt samlade ansvar för de psykiskt sjuka för risken att deras frihet begränsas genom skärpt lagstiftning.