Borgarna vill stoppa mobil hälsocentral

De borgerliga i landstinget går emot förslaget om en mobil hälsocentral. Det står klart idag sedan de borgerliga partierna presenterat sitt förslag till landstingsplan för den närmaste treårsperioden.

Det finns inga ekonomiska vinster att göra med rullande hälsocentral, säger centerns Tomas Andersson.

De borgerligas förslag är i stället att söka ekonomiska vinster i lokalsamverkan och att anpassa läkartiderna bättre.

På psykiatrins område vill de borgerliga skjuta till de resurser som krävs. Vad det betyder i kronor och ören kan Tomas Andersson inte precisera.