Elever rädda för orättvisa betyg

Bara behöriga lärare ska få sätta betyg. Det tycker både skollagskommittén och den nye skolministern Ibrahim Baylan.

Men både elever och lärare vid skolorna i Östersund är skeptiska till förslaget. Dom är rädda för att betygen blir orättvisa när läraren som sätter betygen inte varit med under lektionerna.