Regeringen ger tågpengar till Trollhättan

Vägar i länet fick stå tillbaka för regeringens satsning på Trollhättan. Nu kan samma sak hända när det gäller järnvägssatsningar.

Inlandsbanan måste renoveras på hela sträckan Sveg-Brunflo, för att klara fullastade godståg.

Länsstyrelsen har begärt att Banverket tidigarelägger upprustning av sträckan Svenstavik-Brunflo.

Den nedsatta bärigheten har bland annat bromsat järnvägstransporter i full skala från ACB:s fabriker i Svenstavikstrakten till IKEA.

- Vi har fått order om att tidigarelägga ett järnvägsbygge i Mariefred för 300 miljoner. Det gör det ytterst svårt att tidigarelägga andra projekt, säger Hans Öhman, chef för Banverkets banförvaltning till Radio Jämtland.

Den 15 december - samma dag som försvarsbeslutet ska tas i riksdagen - beslutar Banverkets styrelse om sin verksamhetssplan för nästa år och om det blir några pengar till Inlandsbanan.