Ungdomar i länet har det tråkigt

Jämtlands ungdomar är mest missnöjda i landet med vad kommunerna gör för deras fritid.

Det visar en webbundersökning som gjorts av Lunarstorm, som är Sveriges största mötesplats på nätet.

Ungdomarna har svarat på frågan om de tycker att deras kommun satsar tillräckligt på fritidsgårdar och ungdomsaktiviteter.

Och i Jämtland är det bara 8 procent av de närmare 1800 ungdomar som svarat på frågan som tycker att det satsas på ungdomarna. Enligt undersökningen är det särskilt tjejer som är missnöjda med vad kommunerna gör för deras fritid.