Lönepåslag för akademiker inom Posten

På tisdagförmiddagen blev det klart med ett nytt treårigt löneavtal för drygt 3 000 akademiker inom Postkoncernen och övriga företag inom Almega Bransch Kommunikation.

Avtalet bedöms höja lönerna med cirka 12 procent under avtalsperioden.