Många unga saknar jobb i länet

Ungdomsarbetslösheten i länet ökar fortfarande.

I oktober gick närmare 1 400 ungdomar i länet utan jobb. Knappt hälften av dem deltog i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program.

Totalt i länet är arbetslösheten 7,9 procent.