Backebor vill ta över sin hälsocentral

Backeborna är beredda att ta över hälsocentralen i Backe.

Vid ett möte på måndagkvällen ställde sig ortsbefolkningen bakom förslaget att driva verksamheten i egen regi.

Tanken är att man skall bilda ett gemensamhetsföretag, efter en modell från Skottland.

Modellen innebär att ortsbefolkningen bildar en idéell förening som genom ett aktiebolag driver hälsocentralen.

Avgörande för satsningen är det beslut om nedläggning av hälsocentralen som landstinget väntas fatta i december.