J/H-idrott i täten för bättre trafiksäkerhet

Riksidrottsförbundet arbetar med en nationell trafiksäkerhetspolicy men Jämtland och Härjedalen ligger redan före i spåret.

Bland annat ställer Östersunds IK i år krav på bälten i sina bussar.