Hot och sabotage mot garnisonskamp på nätet

Internet-sidan Ag Överlevnad, där det pågår en namninsamling för att rädda kvar Östersunds garnison, har utsatts för datorintrång.

Någon eller några har skrivit hätska smädelser över de jämtländska protesterna, ibland rena personangrepp.

- Ett rent sabotage mot den demokratiska rätten att yttra sig, det säger Catarina Malmroth, statsvetare vid Militärhögskolan i Östersund.

De ansvariga för namninsamlingen på Internet kontrollerar regelbundet sidan för att kunna ta bort den här sortens angrepp.