Etanolbilar parkerar gratis i Östersund

Miljöbilar, som kan köras på etanol blir allt vanligare - inte minst efter beslut om skattelättnader för etanol och med höjda bensinpriser.

Östersunds kommun som utfärdar gratis parkeringstillstånd för etanolbilar kommer i vår att begära in uppgifter från tillståndshavarna om hur mycket etanol de faktiskt tankat.

Kravet för att få gratis parkering i Östersund är att bilen tankas till minst 50 procent med etanol.

- Vi misstänker inget fusk. Det är en ren uppföljning av vårt projekt till stöd för miljöbilar, säger Jan Asplund, trafikingenjör vid Östersunds kommun.